Hallitus

Hämeenlinnan Teatterikerho ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2024 on valittu Aarne Kauranen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Leila Ahde, Anja Juurus, Seija Kallioportti, Auli Källi, Anne Mäkivirta, Juhani Niemi ja Leena Vuoritaival. Johtokunnan työskentelyyn osallistuu myös kunniajäsen Pertti Palos.

Rahastonhoitajana sekä matkojen järjestäjänä toimii Leila Ahde ja sihteerinä Anne Mäkivirta.