Hallitus

Hämeenlinnan Teatterikerho ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2023 on valittu Aarne Kauranen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Leila Ahde, Anja Juurus, Seija Kallioportti, Auli Källi, Anne Mäkivirta, Leena Vuoritaival sekä uutena jäsenenä Juhani Niemi. Johtokunnan työskentelyyn osallistuu myös kunniajäsen Pertti Palos.

Rahastonhoitajana sekä matkojen järjestäjänä toimii Leila Ahde ja sihteerinä Anne Mäkivirta.