Hallitus

Hämeenlinnan Teatterikerho ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2022 on valittu Aarne Kauranen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Salonen, Leila Ahde, Seija Kallioportti, Auli Källi, Anne Mäkivirta, Pentti Tervapuro, Leena Vuoritaival sekä uutena jäsenenä Anja Juurus. Johtokunnan työskentelyyn osallistuu myös kunniajäsen Pertti Palos.

Rahastonhoitajana sekä matkojen järjestäjänä toimii Leila Ahde ja sihteerinä Anne Mäkivirta.